Man met dementie

Wat is een delier en wanneer is het de dementie?

Een delier is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oudere patiënten die gedragsverandering veroorzaakt. Je dierbare kan angstig of rusteloos zijn, agressief worden, dingen zien of horen die er niet zijn of aan de huid of kleding gaan plukken, wat typisch gedrag is bij deze aandoening. In het geval van een rustig delier, dat nog moeilijker te diagnosticeren is, kan je dierbare lusteloos worden en geen initiatief meer nemen.

Een delier ontwikkelt zich in een korte tijd (uren tot dagen) en de symptomen fluctueren gedurende de dag. Een delier veroorzaakt door ziekte, pijn of geneesmiddelen is vaak omkeerbaar. Vraag indien mogelijk je dokter om zo snel mogelijk je dierbare te onderzoeken om te bepalen wat de oorzaak is.

DOS score

Wat je alvast kunt doen, is proberen uit te zoeken of de persoon een delier heeft of niet. Gebruik daarom de checklist genaamd de Delier Observation Screening (DOS) schaal. Deze kun je hier downloaden. Deze schaal is een observatieschaal van 13 items met verbaal en non-verbaal gedrag.

Test drie keer per dag gedurende drie dagen. Met een score van 3 en hoger heeft de patiënt hoogstwaarschijnlijk een delier. In dat geval moet je contact opnemen met je dokter. 

Reactie plaatsen